O regionie

Wisła – miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, na terenie “Śląska Cieszyńskiego”, w rozgałęzionej dolinie rzeki Wisły. Rdzennymi mieszkańcami są górale śląscy. Teren miasta obejmuje obszar źródliskowy rzeki Wisły. Ze źródeł na Baraniej Górze wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę.

Centrum Wisły położone jest średnio na wysokości 430 mnp. Otaczające je grzbietowiska przewyższają doliny o 300 do 600m.
Najwyższe wzniesienia:
Barania Góra (1220 mnpm),
Stożek (978mnpm).

Powierzchnia miasta – 110 km2, w tym 75% stanowią las. Najpiękniejsze okazy starodrzewu znajdują się w Baraniogórskim Rezerwacie Przyrody im. Karola Buzka liczącym 383 ha, a utworzonym w 1953 roku. Potoki Czarna i Biała Wisełka oraz Malinka objęte są rezerwatem pstrąga potokowego. Lasy należące do Nadleśnictwa Wisła wchodzą w skład Promocyjnego Kompleksu Leśnego.

Turyści przyjeżdżający do Wisły mają, do dyspozycji około 100 km szlaków turystycznych. Latem – wiele tras dla turystów pieszych i rowerzystów górskich o różnej skali trudności. W zimie – piękne trasy dla narciarstwa śladowego, 3 skocznie narciarskie i blisko 30 stacji narciarskich zlokalizowanych w Wiśle powinno zaspokoić potrzeby wszystkich amatorów białego szleństwa. Latem – otwarty basen kąpielowy, liczne korty tenisowe, boiska sportowe (Ośrodek sportowy Jonidło, Ośrodek sportowy Start).

Zabytki

Wśród ciekawych zabytków można wymienić:

 • karczma z 1794 r. obecnie – Centrum Muzeum, ul. Stellera.
  • enklawa starego budownictwa drewnianego (obok Muzeum )- stoją tam: drewniana stara szkoła z 1891 r. obecnie siedziba organizacji społecznych z terenu Wisły oraz przeniesiona tu z Jonidła chałupa góralska z poczatku XX w.
  • kościół ewangelicki wybudowany w 1838 r. – przykład architektury klasycystycznej.
  • stara szkoła (vis a vis kościoła ewangelickiego) wzniesiona w 1824 r. na niej tablica poświęcona kompozytorowi Janowi Sztwiertni.
  • hotel Piast, pierwszy hotel w Wiśle wybudowany około 1885 r.
  • 100 Letni zameczek myśliwski Habsburgów z 1897 r. obecnie po przeniesieniu z pod Baraniej Góry od 1987 r. siedziba wiślańskiego Koła PTTK ( ul. Lipowa ).
  • kościół katolicki z 1855 r., przebudowany i rozbudowany w 1970 r. (ul. Lipowa ).
  • drewniane wille z poczatku XX w. (np. Zacisze i Dąbrówka przy al. Burschego).
  • Zamek Prezydenta na Zadnim Groniu wybudowany w 1930 r. według projektu arch. Szyszko – Bohusza.

Lasy

W skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego o nazwie “Lasy Beskidu Śląskiego” powołanego w 1994 roku wchodzi Nadleśnictwo Wisła. Celem powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego jest promocja nowego modelu leśnictwa oraz doskonalenie gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Nadleśnictwo Wisła obejmuje lasy położone na terenie miasta Wisła i gminy Istebna. Lasy te należaly do ksiażęcej rodziny Habsburgów, administracyjnie wchodziły w skład tzw. Komory Cieszyńskiej do 1919 roku. Następnie stały się własnościa państwową. Dopiero wtedy rozpoczęto racjonalną gospodarkę drzewostanem ograniczajac pozyskiwanie drewna. Nadleśnictwo Wisła gospodaruje na powierzchni 8810 ha i prowadzi nadzór nad 3834 ha lasów niepaństwowych

Warto zobaczyć

– Muzeum Beskidzkie – obiekt z 1795 roku, na początku był karczmą .Od 1964 roku znajduje się tutaj muzeum ze zbiorami związanymi z pracą i życiem górali Beskidu Śląskiego
ul.Stellera 1, tel. 033/855 22 50

– Czekoladowa Figurka Adama Małysza – wykonana z bloku czekolady o wadze 330 kg, figura wysokości 2,5m wazy 180 kg i znajduje się w holu Domu Zdrojowego w centrum miasta. Można zwiedzić również Galerię Trofeów Adama Małysza, która znajduje się na ul.1-go Maja 48a

– Muzeum Narciarstwa – kolekcja starych nart, a w niej narty z końca XIX wieku, z lat 30-tych XX wieku i współczesne, którą można obejrzeć w ośrodku Zimowi, ul.Wodna 3,tel 033/855 27 98

– Zamek Prezydenta Rzeczpospolitej – wybudowany w 1930 roku. Według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Zwiedzanie tylko w zorganizowanych przez PTTK grupach. Tel. 033/855 35 60

– Polecamy zwiedzanie atrakcji przygotowanych przez Nadleśnictwo Wisła takich jak Ośrodek edukacji Ekologicznej w Istebnej. Ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na Baranią Górę czy Izby Leśnej na Przysłowiu . Nadleśnictwo Wisła, tel 033/855 24 26

– Muzeum Spadochroniarstwa – największe zbiory w Polsce w tym zakresie, możliwość wstępu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.Tel. 033/855 51 98

– Ścieżka Narciarstwa Śladowego – profesjonalnie przygotowane znajdują się na przełęczy Kubalonka. Oprócz tego łagodne wzgórza Beskidów zachęcają do czynnego wypoczynku na wielu malowniczych szlakach Wisły.